Skip to content

WykÅ‚ad – Warszawa – 25.10 g.18 – O znaczeniu asemantycznych skojarzeÅ„ nazw dla projektowania logo

2011 5 października
by Tomasz Skórski

Serdecznie zapraszamy w wtorek, 25 października 2011 o godzinie 18:00  na pierwsze powakacyjne spotkanie.

PrelekcjÄ™ „Nazywanie ksztaÅ‚tów, ksztaÅ‚towanie nazw: O znaczeniu asemantycznych skojarzeÅ„ nazw dla projektowania logo” poprowadzi Bartosz Mozyrko,  UX researcher z poznaÅ„skiej firmy Cogision.

Abstrakt
To co uważamy za estetyczne jest po prostu wygodne dla naszego mózgu. Zaokrąglone prostokąty, przy których upierał się Steve Jobs pracując nad pierwszą wersją systemu Mac OS, są jednym z wielu takich przykładów. Nasza percepcja jest wynikiem milionów lat ewolucji co przekłada się na sposób w jaki funkcjonujemy. Z tego względu projektanci powinni mieć na uwadze, że efekty ich pracy nie mogą być jedynie przyjemne dla oka, ale również wygodne z perspektywy odbioru przez nasz mózg. To, co dla jednych jest atrakcyjne, dla innych oczywiście takie być nie musi. Czasem jednak nie jest to jedynie kwestia gustu, ale także tego, jak nasz umysł odbiera różne kształty i wzorce.

Prezentacja zostanie oparta o autorskie badania nad uniwersalnym zjawiskiem, które występuje u większości z nas. Mowa tutaj o kojarzeniu pewnych typów figur z (niepowiązanymi semantycznie) pewnymi typami nazw. Motywacją do ukierunkowania badań z tego zakresu była chęć stworzenia dodatkowego narzędzia wspomagającego pracę osób zajmujących się szeroko pojętą identyfikacją wizualną oraz namingiem.

Spotkanie odbędzie się w auli PJWSTK przy ul. Koszykowej 86 w Warszawie (mapa dojazdu).

Początek spotkania o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS