Skip to content

Biblioteczka specjalisty UX – rekomendacje lektur dla poczÄ…tkujÄ…cych

2014 15 czerwca
by Bartek Matoga
Biblioteczka specjalisty UX cykl mini-publikacji, w których bÄ™dziemy dzielić siÄ™ z Wami rekomendacjami lektur, które sÄ… szczególnie cenne dla naszego rozwoju zawodowego. Pierwsza część zawiera rekomendacje dla poczÄ…tkujÄ…cych – mamy nadziejÄ™, że okażą siÄ™ pomocne. W przyszÅ‚oÅ›ci planujemy przygotowanie zestawienia m.in. dla badaczy UX.

 

bibl

Kliknij aby otworzyć dokument (pdf, 382 kB)

 

Przyjemnej lektury!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS