Skip to content

18:00 14/12/2010 – Psycholog w Å›wiecie technologii, czyli rzecz o myszach, ludziach i botach.

2010 4 grudnia
by aszostek

Zapraszamy serdecznie na wykÅ‚ad dr Urszuli StrawiÅ„skiej  „Psycholog w Å›wiecie technologii, czyli rzecz o um myszach, ludziach i botach” odbywajÄ…cego siÄ™ w ramach comiesiÄ™cznych spotkaÅ„ oddziaÅ‚u CHI Polska.

Krótki opis:
W dzisiejszym świecie psycholog społeczny chcąc pełnić swoją misję, a więc towarzyszyć człowiekowi, wspierać jego rozwój, analizować i wyjaśniać zjawiska psychologiczne i społeczne, powinien, a nawet musi, wkroczyć w świat technologii. Za pośrednictwem technologii odbywa się dziś gro życia społecznego. W Internecie nawiązują się przyjaźnie, toczą się dyskusje, wybuchają konflikty. Wraz z rozwojem technologii przed psychologią zarysowują się nowe obszary do zbadania, nowe problemy do rozwiązania ale i nowe możliwości, które zmieniają sposób uprawiania psychologii jako nauki.

Poproszona o opowiedzenie szerszemu gronu o wÅ‚asnych badaniach z zakresu dynamicznej psychologii spoÅ‚ecznej, chciaÅ‚abym wykorzystać tÄ… okazjÄ™ i przedstawić sÅ‚uchaczom w nieco szerszym kontekÅ›cie co ciekawego Злофоризм może siÄ™ wydarzyć tam, gdzie technologia spotka siÄ™ z psychologiÄ…, gdzie psycholog prowadzi pogawÄ™dki z botem, a myszy harcujÄ… … wholesale NFL jerseys w rytmie atraktorów.

Ula Strawińska chiropratique jest psychologiem społecznym, absolwentką kierunku Społeczna Psychologia Informatyki i Komunikacji w SWPS.  Zajmuje się osobowością z perspektywy dynamicznej psychologii społecznej, także prowadzeniem szkoleń z zakresu tzw. miękkich umiejętności psychologicznych oraz szkoleń cheap NFL jerseys technologicznych. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Studiów Społecznych oraz na Florida Atlantic University (Boca Raton, Floryda, USA). Industrial W prima aprilis 2010 obroniła rozprawę doktorską na Florida Atlantic University.  Na co dzień energii dodaje jej praca wholesale NFL jerseys ze studentami.

Gdzie: aula PJWSTK przy ul. Koszykowej 86 w Wholesale Miami Dolphins Jerseys Warszawie (mapa dojazdu)

One Response leave one →
  1. 15 grudnia, 2010

    Bardzo ciekawy wykład. Rozumiem, że złożenie filmu może zająć trochę czasu ale może moglibyśmy dostać slajdy?

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS