Skip to content

18:00 16/11/2010: Model nauczania Industrial Design na Politechnice w Eindhoven

2010 30 listopada
by Tomasz Skórski

Pierwszy (już archiwalny) wykÅ‚ad „Model nauczania Industrial Design na Politechnice w Eindhoven” zorganizowany w ramach cyklu comiesiÄ™cznych spotkaÅ„ oddziaÅ‚u CHI Polska przygotowany zostaÅ‚ przez dr AgnieszkÄ™ Szóstek

Agnieszka Szóstek zajęła się tematyką użyteczności w roku 2000 na studiach podyplomowych User-System Interaction na Politechnice w Eindhoven, w Holandii. W swojej karierze pracowała dla firm takich jak Philips, Oce Technologies i Google. Była także konsultantem użyteczności dla Agfa Healthcare, Banksys ,  SmartSigns, One2Tribe i Radio Wnet. W roku 2005 cheap jerseys ponownie podjęła pracę naukową i studia doktoranckie na wydziale cheap jerseys Wzornictwa Przemysłowego na Politechnice w Eindhoven, gdzie obroniła doktorat w roku 2009. wholesale nfl jerseys Tematem jej badań była  stymulacja zachowań socjalniych w komunikacji przez Internet. cheap nba jerseys Agnieszka jest autorem i współautorem szesnatsu publikacji naukowych oraz jednej książki. W tej chwili pracuje w Ośrodku Przetwarzania Informacji w warszawie, gdzie jest kierownikiem Laboratorium Interaktywnych Technologii.

Gdzie: aula PJWSTK przy ul. Boston Koszykowej 86 w Warszawie (mapa dojazdu)

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS