Skip to content

WykÅ‚ad prof. Krzysztofa Lenka „Przygody projektanta informacji”, wt. 15.03 godz. 18:00, Aula PJWSTK

2011 8 marca
by aszostek

„Przygody projektanta informacji”
Serdecznie zapraszamy na wykład, który wygłosi wybitny projektant grafiki
i specjalista z dziedziny projektowania informacji wizualnej

Krzysztof Lenk

15 marzec 2011
godz. 18:00

Polsko-Japońska
Wyższa Szkoła
Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Wykład jest organizowany przez
polski oddział ACM SIG CHI:
CHI Polska

Od 1982 roku Krzysztof Lenk był profesorem Rhode Island School of Design w Providence (USA) gdzie przez 28 lat prowadził zajęcia z typografii i projektowania informacji wizualnej będącej dziedziną komunikacji wizualnej zajmującej się takimi zagadnieniami jak projektowanie wizualizacji danych statystycznych, mapowanie wiedzy, tworzenie systemów wizualnych, wizualizowanie przebiegu różnego rodzaju procesów, projektowanie instrukcji obsługi, montażu czy bezpieczeństwa, tworzenie ilustracji tłumaczących złożone zasady, obrazujących strukturę zarówno statyczną, dynamiczną jak i interaktywną.

Krzysztof Lenk w 1961 roku uzyskał dyplom w Katowickim Oddziale Krakowskiej ASP.  W latach 1968–1969 pracował w Paryżu, w Agencji SNIP i w wydawnictwie tygodnika „Jeune Afrique W latach 1973 –1982 był wykładowcą łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, jest autorem projektów tygodnika „Perspektywy” oraz miesięcznika „Problemy” z lat 70-tych. Jest publicystą, krytykiem i autorem wielu tekstów poświęconych projektowaniu – min. wraz  z Paulem Kahnem napisał wydaną w 2001 roku książkę „Mapping Web Sites”), znakomity dydaktyk, wychowawca wielu utalentowanych projektantów odnoszących sukcesy na całym świecie; twórca wielkiego kunsztu i człowiek ogromnej wiedzy.

Wspólnie z Paulem Kahnem założył Dynamic Diagrams, jedno z pierwszych studiów specjalizujących się w projektowaniu grafiki informacyjnej i tworzeniu interfejsu zarówno dla potrzeb mediów tradycyjnych jak i elektronicznych. Klientami Dynamic Diagrams byli m.in. IBM, Microsoft, uniwersytety Yale i Harvard, muzeum waszyngtońskie, paryskie Musée des Arts et Métiers, American Medical Association, Siemens Nixdorf, wydawnictwa Nature i Science, Netscape.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS