Skip to content

Wykład 17.05 godz. 18:00: „Gryzacja” czyli projektowanie motywacji: dlaczego ludzie wydają pieniądze na nieistniejące rzeczy i jak to wykorzystać?

2011 18 kwietnia
by aszostek

Serdecznie zapraszamy w ramach kolejnego spotkania oddziału CHI Polska na wykład Kuby Stokalskiego, projektanta interakcji z firmy One2Tribe o tytule: „Gryzacja” czyli projektowanie motywacji: dlaczego ludzie wydają pieniądze na nieistniejące rzeczy i jak to wykorzystać?

Wykład odbędzie się we wtorek 17-go maja godz. 18:00.

Polsko-Japońska
Wyższa Szkoła
Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Wykład jest organizowany przez
polski oddział ACM SIG CHI:
CHI Polska

Abstrakt:
Pytania dlaczego ludzie w coś się angażują, uważają za wartościowe, inwestują swój czas i energię to istotne zagadnienie w gospodarce już nie produkcyjnej czy usługowej, ale coraz bardziej opartej o doświadczenia użytkowników. Spojrzymy na chęć i działanie w różnych kontekstach – od jazdy samochodem po kupowanie nieistniejących przedmiotów w wirtualnym świecie oraz to jak na takie działanie można wpłynąć, bez uciekania się do zakazów, nakazów czy manipulacji. Wszystko przez pryzmat systemów będących wyrafinowanymi konstrukcjami motywacyjnymi a z drugiej strony jednymi z bardziej złożonych user experiences, generujących niesłychanie silne emocje: przez pryzmat gier.

Kuba Stokalski
Projektant interakcji, gier i (wciąż) student SWPS, którego ambicją jest tworzenie wartościowych doświadczeń – nie tylko „poprawnie działającej technologii”. Pracę przeplata okazjonalnymi publikacjami i wystąpieniami popularyzującymi zagadnienia związane z projektowaniem user experience oraz nieustannym torturowaniem współpracowników zdaniem „… ale spójrz na to z punktu widzenia użytkownika…”.
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS