Skip to content

WykÅ‚ad – Warszawa – 29.11 g.18 – Åšwiat dobrze zaprojektowany – Trendy w projektowaniu i budowie aparatury medycznej

2011 22 listopada
by Tomasz Skórski

Serdecznie zapraszamy na listopadowy wykład warszawskiego oddziału CHI Polska, który odbędzie się już 29 listopada 2011 roku.

Na najbliższym spotkaniu, prelekcjÄ™ “Świat dobrze zaprojektowany – Trendy w projektowaniu i budowie aparatury medycznej” wygÅ‚osi pan ZdzisÅ‚aw Sobierajski, wÅ‚aÅ›ciciel firmy Perfekt Sobierajski i moderator programu  Polyester-design.com, który propaguje odpowiedzialne projektowanie dla medycyny.

Abstrakt:

Jest wiele aparatów medycznych które mają dziwaczne interfejsy. Utrudniona komunikacja umożliwia zaprogramowanie błędnych nastaw. To w konsekwencji prowadzi do błędów medycznych i odpowiedzialności karnej lekarzy. Obudowy niektórych aparatów są siedliskiem zarazków. Ich konstrukcja uniemożliwia porządne wysprzątanie zakamarków.

Ponieważ przy projektowaniu mebli i budowie aparatury medycznej nie ma współpracy różnych środowisk, to w efekcie powstają konstrukcje na miarę wyobrażeń producenta, a nie na miarę potrzeb użytkownika i pacjenta. Kompetentne, ergonomiczne projektowanie może zmienić ten
stan. Rozmawiajmy ze sobą o potrzebach lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. Pytajmy co im ułatwi pracę. Projektujmy to czego Oni potrzebują. Budujmy interdyscyplinarne zespoły do tych zadań.

Spotkanie odbędzie się w auli PJWSTK przy ul. Koszykowej 86 w Warszawie (mapa dojazdu).
Początek spotkania o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS