Skip to content

Wykład – Warszawa – 29.11 g.18 – Świat dobrze zaprojektowany – Trendy w projektowaniu i budowie aparatury medycznej

2011 22 listopada
by Tomasz Skórski

Serdecznie zapraszamy na listopadowy wykład warszawskiego oddziału CHI Polska, który odbędzie się już 29 listopada 2011 roku.

Na najbliższym spotkaniu, prelekcję “Świat dobrze zaprojektowany – Trendy w projektowaniu i budowie aparatury medycznej” wygłosi pan Zdzisław Sobierajski, właściciel firmy Perfekt Sobierajski i moderator programu  Polyester-design.com, który propaguje odpowiedzialne projektowanie dla medycyny.

Abstrakt:

Jest wiele aparatów medycznych które mają dziwaczne interfejsy. Utrudniona komunikacja umożliwia zaprogramowanie błędnych nastaw. To w konsekwencji prowadzi do błędów medycznych i odpowiedzialności karnej lekarzy. Obudowy niektórych aparatów są siedliskiem zarazków. Ich konstrukcja uniemożliwia porządne wysprzątanie zakamarków.

Ponieważ przy projektowaniu mebli i budowie aparatury medycznej nie ma współpracy różnych środowisk, to w efekcie powstają konstrukcje na miarę wyobrażeń producenta, a nie na miarę potrzeb użytkownika i pacjenta. Kompetentne, ergonomiczne projektowanie może zmienić ten
stan. Rozmawiajmy ze sobą o potrzebach lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. Pytajmy co im ułatwi pracę. Projektujmy to czego Oni potrzebują. Budujmy interdyscyplinarne zespoły do tych zadań.

Spotkanie odbędzie się w auli PJWSTK przy ul. Koszykowej 86 w Warszawie (mapa dojazdu).
Początek spotkania o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS