Skip to content

UX Wrocław — 24 lipca 2014, 19:00

2014 22 lipca
by Szymon Boniecki

Wracamy po długiej przerwie i spotykamy się po raz czwarty!

Krzysztof Trzewiczek wystąpi z prezentacją „Przypadek Cooleafa: Użytkownik nie zawsze jest w centrum”.
Cooleaf miał być społecznościową platformą ludzi dbających o zdrowy tryb życia. Z jednej strony zapewniał wszystkie podstawowe mechanizmy współczesnych portali społecznościowych, z drugiej zaś zbudowany był wokół katalogu wydarzeń i programów oferowanych przez miejscowe kluby, siłownie, trenerów.
W trakcie prac nad projektem okazało się jednak, że budowanie architektury informacji wokół indywidualnego użytkownika jest pułapką i nie odzwierciedla realnych zadań narzędzia. Osią Cooleafa jest bowiem wydarzenie wraz z jego zmieniającym się w czasie charakterem.
Prezentacja pokaże jak przejście z architektury opartej na użytkowniku do architektury opartej na wydarzeniu pozwoliło zredefiniować produkt oraz przeprojektować całą aplikację.

W części profili będziemy angażować społeczność wrocławską do bliższego poznania :-)

Z racji upałów, postanowiliśmy zachęcić wszystkich darmowym piwem bądź dowolnymi bezalkoholowymi lub wysokoprocentowymi napojami. Sponsorem baru jest Monterail.

Spotykamy siÄ™ w czwartek 24 lipca o 19:00 w Mleczarni na WÅ‚odkowica 5.

Więcej informacji: http://uxwroclaw.pl

Do zobaczenia!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS