Skip to content

UX Book Club – CHI PoÅ‚udnie – „Card sorting” – Donna Spencer – Kraków, CKÅ», 21 listopada 19:00

2014 25 listopada
by Marek GÅ‚owacki

cardSorting
Sortowanie kart to jedna z najbardziej niedocenianych, a prostych metod wspierajÄ…cych projektowanie, dlatego na najbliższym spotkaniu omówimy książkÄ™ Donny Spencer – „Card sorting”.
Zapraszamy na kolejny UX book club, tradycyjnie w kawiarni w Centrum Kultury Żydowskiej.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS