Skip to content

UX Book Club – CHI Południe – „Card sorting” – Donna Spencer – Kraków, CKŻ, 21 listopada 19:00

2014 25 listopada
by Marek Głowacki

cardSorting
Sortowanie kart to jedna z najbardziej niedocenianych, a prostych metod wspierających projektowanie, dlatego na najbliższym spotkaniu omówimy książkę Donny Spencer – „Card sorting”.
Zapraszamy na kolejny UX book club, tradycyjnie w kawiarni w Centrum Kultury Żydowskiej.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS