Skip to content

Storytelling – Kraków, 27.02, godz. 19:00

2014 25 lutego
by Bartek Matoga

Zapraszamy na pierwszy w tym roku meetup CHI Południe :)
Opis wydarzenia znajdziesz także na fanpejdżu CHI Południe.

 

O czym będzie?
Storytelling – to pojÄ™cie w ostatnich latach zrobiÅ‚o karierÄ™ w Å›wiecie User Experience. Czy za popularnoÅ›ciÄ… w dyskusjach branżowych i wystÄ…pieniach konferencyjnych, kryje siÄ™ jednak wartość praktyczna?

Jakie jest znaczenie storytellingu w pracy projektanta? Czy za tym pojęciem kryje zestaw metod, narzędzi, środków przekazu, które pomagają nam osiągnąć konkretne rezultaty?
Samo pojęcie jest nieco rozmyte, jednak istnieje powszechne przekonanie, że narracja, opowieść jest jedną z najskuteczniejszych form komunikacji. Pozwala przyciągnąć i zatrzymać uwagę, wzbudzić emocje, a przez to zaangażować odbiorcę i poprawić zapamiętanie przekazu.

Jako projektanci czÄ™sto nie mamy wÅ‚aÅ›ciwego przygotowania i wiedzy na temat budowania narracji, jednak sztuka opowiadania od dawna jest wykorzystywana i doskonalona w innych obszarach kreacji – w sztuce (m.in. film, teatr), dziennikarstwie, copywritingu, tworzeniu gier czy fotografice. Zaproszeni goÅ›cie opowiedzÄ… o swoich doÅ›wiadczeniach w tworzeniu narracji w kilku z tych obszarów. WczeÅ›niej jednak posÅ‚uchamy o tym, dlaczego historie, opowieÅ›ci majÄ… dla nas tak duże znaczenie i potrafiÄ… bardzo silnie na nas wpÅ‚ywać.

Choć podstawowym medium większości z nas jest właśnie Internet, nie jest to jedyny obszar pracy specjalistów UX. O user experience musimy coraz częściej zadbać w różnych kanałach, w których firma komunikuje się z klientami, użytkownikami produktów lub usług. Ponadto dziedziny takie jak service design, design thinking, product design czy quantified-self wynoszą User Experience daleko od biurka komputerowego. Choć medium i nasze tworzywo twórcze możne znacznie się różnić w wielu przypadkach to jednak wiele zasad komunikacji pozostaje jednakowo ważnych.

 

Kto wystÄ…pi?

Katarzyna Biegus
Z wykształcenia i pasji jestem psychologiem, pracuję jako trener, coach i mediator (www.wdrodzedosiebie.pl). Od kilku lat prowadzę warsztaty dla środowisk biznesowych, liderów, seniorów, wolontariuszy. Specjalizuję się w tematach motywacji, kreatywności, porozumienia w bliskich relacjach i równowagi miedzy życiem osobistym i zawodowym (work-life balance).

Magdalena Cielecka
Producentka gier przygodowych w studiu Artifex Mundi oraz doktorantka Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, chętnie mieszająca ze sobą perspektywę akademicką i praktykę pracy w gamedevie. Prowadzi zajęcia z projektowania gier wideo oraz warsztaty krytyki gier komputerowych. Również autorka cyklu felietonów „Anatomia Gier” na gram.pl.

Agnieszka Starzyńska
Senior copywriter w Hand-Made.WykÅ‚adowca na kierunku „Marketing w sieci” AGH.
To pierwsze na etacie. Drugie okazjonalnie.

Tomasz Wiech
Z wykształcenia politolog. Student Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie. W latach 2004–2010 związany był z „Gazetą Wyborczą”. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010) oraz Narodowego Centrum Kultury (Młoda Polska, 2011). Laureat nagrody w konkursie World Press Photo 2009. W roku 2011 jego materiał o współczesnej Polsce znalazł się w finale konkursu Leica Oskar Barnack Award i Magnum Expression Award. Jego zdjęcia prezentowane były w Polsce, na Litwie, w Czechach, Francji, Belgi, Portugalii, Niemczech. W 2012 wydał książkę „Polska. W poszukiwaniu diamentów”.
Prace Tomasza możecie obejrzeć m.in. pod linkami:
www.tomaszwiech.com
www.towiech.blogspot.com


Gdzie?

Spotykamy się w Google for Entrepreneurs in Krakow, Rynek Główny 12
Mapa Google: http://goo.gl/maps/eoSrS
WejÅ›cie podobnie jak do klubu u Louisa, a dalej na 3 piÄ™tro – windÄ… lub po schodach.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS