Skip to content

Spotkanie CHI Południe, Kraków, 20.06, godz. 19:00

2012 7 czerwca
by Bartek Matoga

Podczas kolejnego spotkania naszym gościem będzie Dominik Paszkiewicz – specjalista ds. dostępności stron internetowych. Dominik posiada bardzo bogate doświadczenie w tym obszarze. Obecnie pracuje w firmie Akces Lab, jest również autorem podręcznika  z zakresu projektowania dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podczas prezentacji Dominik wyjaśni nam dlaczego, w jaki sposób i kiedy powinniśmy korzystać z wiedzy o dostępności.

Najważniejsze punkty wystąpienia:

 • Jak należy rozumieć dostÄ™pność
 • Jakie grupy sÄ… narażone na wykluczenie?
 • Na czym opiera siÄ™ wiedza o dostÄ™pnoÅ›ci?
 • Standardy dostÄ™pnoÅ›ci
 • Omówienie aktualnych technologii, rozwoju przeglÄ…darek , a także oprogramowania wspomagajÄ…cego
 • Jak w praktyce wdrażana jest / wdrażana może być dostÄ™pność?
 • OpÅ‚acalna jakość kodu
 • PrzykÅ‚ady ważnych aspektów dostÄ™pnoÅ›ci
 • Alternatywa dla multimediów – duże wyzwanie
 • Prostota i użyteczność
 • Jak niewidomy obsÅ‚uguje serwis dostÄ™pny i niedostÄ™pny?
 • Badanie dostÄ™pnoÅ›ci — prezentacja kilku prostych narzÄ™dzi

Prezentacja potrwa ok. 1h i bÄ™dzie Å‚Ä…czyć teoretyczne oraz praktyczne zagadnienia. Po prezentacji odbÄ™dzie siÄ™ UX Book Club – tym razem podyskutujemy o książeczce The Fable of the User-Centered Designer autorstwa Davida Travisa.

Uwaga! Nastąpiła zmiana daty i miejsca spotkania:

Kraków, ul. Piastowska 47

DS Piast, sala konferencyjna na 8 piętrze

20.06, środa, godz. 19:00

Do zobaczenia!

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS