Skip to content

Seminarium naukowe 4 czerwca 2011 roku (sobota) w godz. 11:00 – 18:30: „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”

2011 3 czerwca
by Remigiusz Barbachowski

Serdecznie zapraszamy na VI edycję Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, organizowanego przez Katedrę Multimediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz polski oddział ACM CHI Poland .

Podobnie jak w poprzednich edycjach zaplanowane zostały dwie sesje plenarne:

  • przedpołudniowa, poświęcona wybranym metodom analizy i projektowania komunikacji człowiek-komputer
  • popołudniowa, w której prelegenci zaprezentowaliby własne doświadczenia praktyczne i badawcze dotyczące projektowania, oceny i doskonalenia użyteczności systemów interaktywnych.

Seminarium odbędzie się 4 czerwca 2011 roku (sobota) w godz. 11:00 – 18:30.
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86,
Warszawa
Budynek A, Aula Główna

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na: http://kansei.pjwstk.edu.pl/

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS