Skip to content

Seminarium naukowe 4 czerwca 2011 roku (sobota) w godz. 11:00 – 18:30: „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”

2011 3 czerwca
by Remigiusz Barbachowski

Serdecznie zapraszamy na VI edycjÄ™ Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, organizowanego przez KatedrÄ™ Multimediów Polsko-JapoÅ„skiej Wyższej SzkoÅ‚y Technik Komputerowych oraz polski oddziaÅ‚ ACM CHI Poland .

Podobnie jak w poprzednich edycjach zaplanowane zostały dwie sesje plenarne:

  • przedpoÅ‚udniowa, poÅ›wiÄ™cona wybranym metodom analizy i projektowania komunikacji czÅ‚owiek-komputer
  • popoÅ‚udniowa, w której prelegenci zaprezentowaliby wÅ‚asne doÅ›wiadczenia praktyczne i badawcze dotyczÄ…ce projektowania, oceny i doskonalenia użytecznoÅ›ci systemów interaktywnych.

Seminarium odbÄ™dzie siÄ™ 4 czerwca 2011 roku (sobota) w godz. 11:00 – 18:30.
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86,
Warszawa
Budynek A, Aula Główna

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na: http://kansei.pjwstk.edu.pl/

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS