Skip to content

Projektowanie modeli biznesowych – Warszawa, 27.03, godz. 18.00

2013 10 marca
by Tomasz Lizoń

Abstrakt

O sukcesie firmy decyduje coś więcej niż dobry produkt, satysfakcja klientów, czy niska cena. Zwycięzcy w biznesie potrafią oderwać się od schematów myślenia branży i działają jak projektanci – obserwują, poszukują szans, łączą różnorodność, często testują. W efekcie powstają wygrywające modele biznesowe, które uskrzydlają twórców. O przykładach świetnie zaprojektowanych modeli biznesowych oraz o tym jak blisko biznesowi do „dizajnu”- będzie mówić Katarzyna Królak-Wyszyńska, Chief Opportunity Explorer w firmie INNOVATIKA.

W części warsztatowej, poprowadzonej potem przez Katarzynę, doświadczycie jak silne może być połączenie kompetencji „dizajnerskich” i biznesowych – będziecie projektować rozwiązania, które mogą być początkiem Waszych przyszłych biznesów!

Bio

Katarzyna Królak-Wyszyńska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu innowacjami i tworzeniu strategii. Prowadziła kilkadziesiąt projektów doradczych m.in. dla takich firm jak Sun Microsytems, Londa, Ferrero, Giełda Papierów Wartościowych, Polkomtel, PressPublica, Wolters Kluwer, Lafarge, Poczta Polska, Ministerstwo Gospodarki, KPRM. Rozwijała zarządzanie wiedzą w Narodowym Banku Polskim. Pomaga organizacjom w tworzeniu strategii, poszukiwaniu nowych źródeł przychodów i dobrym rozumieniu potrzeb użytkowników.

Kiedy i gdzie?

  • 27 marca (Å›roda), 18.00 – 20.00
  • SWPS, ul. Chodakowska 19/31, S302

Zachęcamy do potwierdzenia swojej obecności na FB

https://www.facebook.com/events/149281378570363/ – nie jest to jest to obowiązkowe, jednak pozwoli nam wstępnie oszacować liczbę uczestników i tym samym lepiej się przygotować do spotkania.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS