Skip to content

PL UX Storytellers – Prezentacja wyników z konferencji UX Poland

2013 22 kwietnia
by Tomasz Skórski

PL UX Storytellers – wyniki glosowania from CHI Poland

 • PaweÅ‚ Haltof
 • Tomek Karwatka
 • Marek Kasperski
 • Wiesiek Kotecki
 • Maciek Lipiec
 • Marcin Malicki
 • Bartosz Mozyrko
 • Krzysiek Piwowar
 • Adam Plona
 • Andrzej Sienkiewicz
 • Piotr SzczepaÅ„ski
 • Aga Szóstek
 • Marcin Treder
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS