Skip to content

Dostępność serwisów internetowych

2012 22 lipca
by Bartek Matoga

Gościem czerwcowego spotkania CHI Południe był Dominik Paszkiewicz z firmy Akces Lab. W trakcie bardzo ciekawej prezentacji dowiedzieliśmy się czym jest dostępność, jak zabrać się do jej wdrażania i jakie korzyści wynikają z zachowania jej najważniejszych zasad. Zdecydowanie, Dominikowi udało się również osiągnąć jego główny cel – przekonać nas, że dostępność wbrew częstym przekonaniom nie musi być nudna.

Czym w takim razie jest dostępność?
To pełny dostęp do treści, możliwość zrozumienia treści i skorzystania z wygodnej nawigacji oraz interakcji z serwisem.

Jak należy rozumieć Dostępność:

  • to dobra jakość wykonania
  • jest częściÄ… caÅ‚oÅ›ciowego podejÅ›cia do tworzenia produktu
  • nie jest specjalnym dostosowaniem
  • jest procesem
  • jest skalowalna

Skupiając się na danych dotyczących tylko najczęstszych przyczyn niepełnosprawności w Polsce, możemy przekonać się jak znacząca liczba użytkowników może mieć trudności z obiorem treści w Internecie:

  • ponad 900 tys. osób w Polsce ma poważne problemy ze wzrokiem
  • blisko 900 tys. osób ma problemy ze sÅ‚uchem
  • ponad 400 tys. osób ma problemy z motorykÄ… koÅ„czyn górnych

Oprócz wymienionych powyżej, istnieje wiele innych czynników utrudniających pracę w Internecie – zaburzenia percepcji kolorów, dysleksja, ADHD, naturalne osłabienie zmysłów i funkcji poznawczych u osób starszych i wiele innych.

Ograniczenia dostępności dotyczą więc ogromnej rzeszy naszych potencjalnych odbiorców. Możliwość wygodnego korzystania z informacji lub nawet dotarcia do nich przez takie osoby zależy w dużym stopniu sod świadomości tych problemów i staranności projektanta i front-end developera.

Problem dostępności wykracza jednak znacznie poza środowisko osób niepełnosprawnych. Jak podkreśla Dominik – użytkowników, którzy potrzebują dostępności jest znacznie więcej niż tylko osoby niepełnosprawne. Serwis czy aplikacja przygotowana z dbałością o zasady dostępności zapewnia łatwiejsze, wygodniejsze korzystanie z niej dla wszystkich użytkowników. Szczególnego znaczenia nabiera w przypadku urządzeń mobilnych, gdzie zarówno prezentacja informacji jak i wprowadzanie danych z natury wiążą się ze znacznymi ograniczeniami i trudnościami. Niezatroszczenie się o zapewnienie dostępności w tych wszystkich kontekstach to często utrata dużej grupy docelowej.

Dowiedzieliśmy się również, że powszechne przekonanie jakoby dostępność była droga czy czasochłonna to nic więcej niż mity – jak twierdzi Dominik – dostępność to w dużej mierze po prostu praca zgodna z zasadami dobrej roboty.

Niedawno weszła w życie ustawa, która zobowiązuje strony finansowane z kasy państwowej do spełniania najważniejszych wymogów dostępności, mamy więc nadzieję, że z biegiem czasu dostępnych będzie coraz więcej witryn, nie tylko z sektora publicznego.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej – zachęcamy do obejrzenia prezentacji Dominika.

 

Dostępność serwisów internetowych opublikowane przez CHI Poland
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS