Skip to content

CHI PoznaÅ„ – 16 lipca 2013, godzina 18:00

2013 8 lipca
by Bartosz Mozyrko

Zapraszamy na kolejne spotkanie Poznańskiego oddziału CHI Polska. Tematem przewodnim spotkania będzie Agile UX. Swoim doświadczeniem podzieli się z nami dwóch ekspertów pracujących na co dzień w zespołach scrumowych.

Termin: 16 lipca (wtorek), godzina 18:00.

Miejsce: „Pixel”, ul. Grunwaldzka 182 (Google Street View – http://goo.gl/maps/ufUYF – nieuaktualniony jeszcze o nowe zdjÄ™cia ;).

Swoje wystÄ…pienia poprowadzÄ…:

1. Hubert Wawrzyniak – Specjalista UX w Grupie Allegro od 2011 r. Wcześniej przez 4 lata kierował działem kreacji w Symetrii. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia: UX w scrumie

Opis: Przejście z metodyki kaskadowej na zwinną często okazuje się problematyczne w kontekście projektowania zorientowanego na użytkownika. Opowiem o głównych problemach, na jakie może natrafić specjalista UX w związku z pracą w scrumie oraz o rolach, jakie powinien pełnić, by przekonać się o najważniejszych zaletach wynikających z pracy w zwinnym środowisku wytwarzania produktów i usług cyfrowych.

2. Zbyszek Tenerowicz, Front-end Developer i Architekt JavaScriptu w UsabilityTools.com. Pomysłodawca nieistniejącego jeszcze trendu Effort Centered Design. Weteran spotkań meet.js w Poznaniu, early adopter frameworku jQuery Mobile. Pierwszy program jaki w życiu napisał był interpreterem HTMLa.

TytuÅ‚ wystÄ…pienia: A gdy już znajdziesz siÄ™ w zespole, wÅ›ród tych przedziwnych „komputerowców” to co dalej?

Opis: BÄ™dzie o roli UXa z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych – zespoÅ‚u, „szefa” i interesariuszy. BÄ™dzie o nowych możliwoÅ›ciach jakie otwierajÄ… siÄ™ przed designerami. BÄ™dzie (z pozoru) kontrowersyjnie.  A o tym wszystkim opowie Wam developer z zawodu. ZataiÅ‚bym, ale i tak trzeba podać BIO ;)

 

Spotkanie potrwa około 2,5 h. Wstęp na spotkanie jest darmowy. W programie przewidziany jest catering.
Zapraszamy!

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS