Skip to content

CHI Polska w serwisie Pinterest

2012 5 czerwca
by Bartek Matoga

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszej nowej inicjatywy dzielenia się swoimi UX-perełkami i codziennymi odkryciami ciekawych, innowacyjnych, eleganckich rozwiązań.

W serwisie Pinterest znajdziecie konto CHI Polska – a w nim 4 tablice:

  • UX online
  • UX mobile
  • UX offline
  • Książki

W tej ostatniej  możecie przyPINać książki (lub inne teksty), które Waszym zdaniem warto/trzeba przeczytać. Recenzje mile widziane!

Aby do nas doÅ‚Ä…czyć korzystajcie z opcji „Follow” – dziÄ™ki temu możliwe bÄ™dzie dodanie Was do grona edytorów tablicy i od tej chwili sami bÄ™dziecie mogli dodawać kolejne osoby, do czego zachÄ™camy.

Zachęcamy również do zamieszczania krótkich komentarzy do Waszych pinów – dzięki temu Pinterest będzie dla nas nie tylko galerią inspirujących przykładów, ale również bogatym źródłem wiedzy i forum wymiany opinii.

Miłego przypinania!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS