Skip to content

Blank Page Challenge #5 – Kraków, 18.12, godz. 19:00

2013 12 grudnia
by Bartek Matoga

Zapraszamy na piątą już edycję naszych warsztatowych spotkań w Krakowie.

Czym jest Blank Page Challenge?
Mówiąc najprościej, BPC to warsztaty na których eksplorujemy i rozwiązujemy problemy poprzez twórcze szkicowanie.
1. Trenujemy podejście do projektowania pozwalające unikać zakotwiczania się na pierwszym pomyśle, który nawet jeśli dobry, niekoniecznie musi być najlepszy (problem lokalnego maksimum).
2. Przezwyciężamy twórczą niemoc pojawiającą się często na początku projektu, w obliczu pustej kartki lub obszaru roboczego w ulubionym programie.
3. Last but not least: to szansa na spotkanie ciekawych osób, wymianę pomysłów i dobrą zabawę :)

Na czym to polega?
Na każdym spotkaniu serwujemy Wam opis problemu, którego rozwiązania będziecie poszukiwać (np. usprawnienie składania zamówień w restauracji).
PrzystÄ™pujemy do dziaÅ‚ania – w ograniczonym czasie musicie wygenerować jak najwiÄ™cej pomysłów w postaci szkiców. Z nich wybieracie najlepsze i prezentujecie je pozostaÅ‚ym uczestnikom. Na podstawie feedbacku i wÅ‚asnych przemyÅ›leÅ„ wybieracie jeden z pomysłów i opracowujecie go dokÅ‚adniej. Efektami swojej pracy dzielicie siÄ™ na forum caÅ‚ej grupy i przyglÄ…dacie rozwiÄ…zaniom przygotowanym przez innych uczestników.
PodsumowujÄ…c: Blank Page Challenge!
Zajrzyj też na stronę wydarzenia.

Gdzie?
Spotykamy się w przestrzeni Google for Entrepreneurs in Krakow, Rynek Główny 12.
Mapa Google: http://goo.gl/maps/eoSrS
WejÅ›cie podobnie jak do klubu u Louisa, a dalej na 3 piÄ™tro – windÄ… lub po schodach.

JeÅ›li masz jakieÅ› pomysÅ‚y/pytania lub chciaÅ‚byÅ› zorganizować BPC w swoim mieÅ›cie – napisz do nas – kontakt do CHI PoÅ‚udnie na stronie O nas.
Zapraszamy!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS