Skip to content

Blank Page Challenge #5 – Kraków, 18.12, godz. 19:00

2013 12 grudnia
by Bartek Matoga

Zapraszamy na piątą już edycję naszych warsztatowych spotkań w Krakowie.

Czym jest Blank Page Challenge?
Mówiąc najprościej, BPC to warsztaty na których eksplorujemy i rozwiązujemy problemy poprzez twórcze szkicowanie.
1. Trenujemy podejście do projektowania pozwalające unikać zakotwiczania się na pierwszym pomyśle, który nawet jeśli dobry, niekoniecznie musi być najlepszy (problem lokalnego maksimum).
2. Przezwyciężamy twórczą niemoc pojawiającą się często na początku projektu, w obliczu pustej kartki lub obszaru roboczego w ulubionym programie.
3. Last but not least: to szansa na spotkanie ciekawych osób, wymianę pomysłów i dobrą zabawę :)

Na czym to polega?
Na każdym spotkaniu serwujemy Wam opis problemu, którego rozwiązania będziecie poszukiwać (np. usprawnienie składania zamówień w restauracji).
Przystępujemy do działania – w ograniczonym czasie musicie wygenerować jak najwięcej pomysłów w postaci szkiców. Z nich wybieracie najlepsze i prezentujecie je pozostałym uczestnikom. Na podstawie feedbacku i własnych przemyśleń wybieracie jeden z pomysłów i opracowujecie go dokładniej. Efektami swojej pracy dzielicie się na forum całej grupy i przyglądacie rozwiązaniom przygotowanym przez innych uczestników.
Podsumowując: Blank Page Challenge!
Zajrzyj też na stronę wydarzenia.

Gdzie?
Spotykamy się w przestrzeni Google for Entrepreneurs in Krakow, Rynek Główny 12.
Mapa Google: http://goo.gl/maps/eoSrS
Wejście podobnie jak do klubu u Louisa, a dalej na 3 piętro – windą lub po schodach.

Jeśli masz jakieś pomysły/pytania lub chciałbyś zorganizować BPC w swoim mieście – napisz do nas – kontakt do CHI Południe na stronie O nas.
Zapraszamy!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS