Skip to content

Adaptive Path UX Intensive – linki do prezentacji

2015 23 czerwca
by Michał Dobrowolski

UX Intensive 2015Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział w podsumowaniu warsztatów UX Intensive przeprowadzonych przez Adaptive Path w maju tego roku.

Poniżej załączamy linki do prezentacji. Gorąco zachęcamy do ich przejrzenia.

DzieÅ„ 1 – Design Strategy: https://www.slideshare.net/secret/1lrrZEivxhSB32

Dzień 2 - Design Research: https://www.slideshare.net/secret/lfls6smVEJDtuk

DzieÅ„ 3 – Service Design: https://www.slideshare.net/secret/hrmSEIjktY3wNq

DzieÅ„ 4 – Interaction Design: https://www.slideshare.net/secret/jYLDWP5pw41lR4

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS