Skip to content

18:00, 11.01.2011 – Wykorzystanie neuromarketingu do badaÅ„ HCI. Przedstawienie dynamicznej miary reakcji emocjonalnej uzyskiwanej za pomocÄ… EEG

2010 22 grudnia
by aszostek

W kolejnym wykładzie Maciej Rudziński z SWPS-u zaprezentuje badania łączące dynamiczną psychologię społeczną z neurokognitywistyką. Pokazanie jak zmieniają się nasze odczucia z sekundy na sekundę te deklarowane i te odczytywane bezpośrednio z mózgu. Pokaże podstawy naukowe nowego rozwinięcia paradygmatu myszy łączonego z EEG ale także praktyczne zastosowanie go w ocenie między innymi reklam.
Gdzie: aula PJWSTK przy ul. Koszykowej 86 w Warszawie (mapa dojazdu)

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS