Skip to content

13.04 (Å›roda) 19:00 (zmiana godziny!!!) – wykÅ‚ad prof. Overbeeke „Design of Quality in Interaction – interaction research at Industrial Design in Eindhoven”

2011 22 marca
by aszostek

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie oddziału CHI Polska, na którym wykład na prof. Kees Overbeeke z wydziału Industrial Design na Politechnice w Eindhoven w Holandii i jeden z key-note-ów z konferencji CHI w roku 2008.

Wykład odbędzie się tym razem nietypowo, bo w ŚRODĘ 13-go kwietnia godz. 19:00.

Polsko-Japońska
Wyższa Szkoła
Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Wykład jest organizowany przez
polski oddział ACM SIG CHI:
CHI Polska

 

Kees Overbeeke jest profesorem na PoIitechnice w Eindhoven gdzie obecnie prowadzi grupę badawczą Designing Quality in Interaction, która jest jedną z wiodących grup badawczych w świecie dizajnu. W ponad dwudziestoletniej karierze badacza realizuje głębokie przekonanie, że najbardziej skuteczną siłą dizajnu jest jego integracja z badaniami i przemysłem, stąd jego współpraca z firmami takimi jak Philips, BMW, Unilever, Nissan, Adidas i Microsoft. W nurcie projektów badawczych dizajnu jest inicjatorem nowych kierunków takich jak estetyka interakcji, wzornictwo i emocje czy funology. Główny wykładowca wielu konferencji międzynarodowych, panelista, członek licznych konferencyjnych komitetów naukowych. Od wielu lat publikuje wyniki prac badawczych na łamach czasopism, w publikacjach naukowych i prezentuje je na konferencjach. Podczas swojego wystąpienia opowie o projektach badawczych, w których idea jest realizowana przez konkretne działania, a nasze wybory są dyskretnie prowadzone przez projektantów.

 

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS