Skip to content

„Czy UX designer musi znać wszystkie odpowiedzi?” Prezentacja Ewy Sobuli dla Południowego Oddziału CHI.

2012 2 czerwca
by Bartek Matoga

Na naszym drugim spotkaniu prezentację wygłosiła Ewa Sobula – jedna z autorek blogu UXbite.pl oraz UX designer w firmie Sabre Airline Solutions.  W swoim wystąpieniu Ewa wyjaśniła jak ważna w naszej pracy jest umiejętność zadawania właściwych pytań. Od specjalistów ds. User Experience często oczekuje się gotowych odpowiedzi – klienci i współpracownicy z innych działów przychodzą do nas po gotowe rozwiązania.  Choć może pojawiać się pokusa aby za wszelką cenę sprostać tym oczekiwaniom czy nawet presji,  wygenerowanie odpowiedzi ad hoc, bez uzyskania informacji potrzebnych do dogłębnego zrozumienia tematu jest poważnym błędem.

Podejmowanie doraźnych decyzji często prowadzi do późniejszych nieporozumień, kiedy okazuje się, że przyjęte rozwiązania są dalekie od oczekiwań i wyobrażeń klienta. Kolejne uwagi i krytyka prowadzić mogą do zniechęcenia i frustracji. Choć wygodnie jest zrzucać winę za zaistniałą sytuację na niską świadomość klienta i brak dbałości o dobro użytkownika, to często rzeczywistą przyczyną nieporozumienia jest brak postawienia odpowiednich pytań w początkowej fazie projektu i dogłębnego zrozumienia celów projektu i oczekiwań klienta.

Pytania nie tylko pozwalają nam lepiej zrozumieć założenia i cele projektu. Dzięki nim klientowi łatwiej jest również rozumieć podejmowane przez nas decyzje, często pomagają również zdefiniować problemy, których klient nie byłby sam w stanie zidentyfikować we wczesnej fazie projektu.

Na zadanie w tytule prezentacji Ewa odpowiada – w UX nie musisz znać wszystkich odpowiedzi ale musisz zadawać odpowiednie pytania. Podsumowanie prezentacji autorstwa Ewy znajdziecie na UXbite.
Zapraszamy na kolejne spotkania!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS